Δικαίωμα Ένστασης για την Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013.

Δικαίωμα Ένστασης για την Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013.

Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου τους, θα μπορούν να καταθέσουν ένσταση σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, αφού πληρώσουν και τα ανάλογα τέλη.

Διαφωνείτε με το αποτέλεσμα της Νέας Γενικής Εκτίμησης;
Η εταιρεία μας, Companyincyprus.net, αναλαμβάνει εκτιμήσεις ακινήτων για σκοπούς ενστάσεων. Οι εκτιμήσεις γίνονται από εγκεκριμένους εκτιμητές του ΕΤΕΚ.

Χρέωση εκτίμησης: €300.00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση όπως εκδόθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πατώντας εδώ.

 

Related Posts

About the Author

Login

Lost your password?